System & Networking

Opening
MMK500,000 MMK500,000
CISCO မှ ချီးမြှင့်သော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု CCNA Routing and Switching Exam ကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုလိုသူများ တက်ရောက်သင့်သည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွ...
Professional Level
MMK500,000 MMK500,000
Opening
96 Hours
MMK350,000 MMK350,000
Networking ဘာသာရပ်ကို အခြေခံမှ စတင်၍ သင်ကြားမည့် Short-Term Course ကာလတို သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် Network ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာများကို...
Advanced User Level
13 Lectures
96 Hours
MMK350,000 MMK350,000
Opening
60 Hours
MMK250,000 MMK250,000
ICT နည်းပညာခေတ်တွင် လူတိုင်း တတ်သိနားလည်ထားရန် လိုအပ်သော ICT ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများ၊ Digital အခြေခံသဘောတရားများ၊ ကွန်ပျူတာ Hardware compon...
Advanced User Level
17 Lectures
60 Hours
MMK250,000 MMK250,000